Greco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
Το σχήμα... δείχνει...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma