Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma