Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma