Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
Графики изображают прямую на уровне...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
На рисунке мы можем увидеть...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Форма графика показывает, что...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... обозначает
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
... обозначает
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Диаграмма... изображает...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma