Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Графики изображают прямую на уровне...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
На рисунке мы можем увидеть...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Форма графика показывает, что...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... обозначает
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
... обозначает
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Диаграмма... рассматривает...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Диаграмма... изображает...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma