Russo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Testo esplicativo del diagramma