Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
The graphs show a plateau at the level of…
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
Within the picture is contained…
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
This diagram represents…and therefore shows that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
The shape of the graph demonstrates that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
The graph can thus be used to predict…
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
Figure…representing…
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
Figure…showing…
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Diagram…examining…
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Diagram…depicting…
Testo esplicativo del diagramma