Greco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
Το σχήμα... δείχνει...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma