Francese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
L'image contient...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Testo esplicativo del diagramma