Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma