Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma