Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Per descrivere un trend in un grafico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Per descrivere un trend in un grafico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Această imagine conţine...
V obrázku je obsažen(a)...
Per la descrizione di una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Forma graficului demonstrează că...
Tvar grafu ukazuje, že...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Per esporre una previsione basata su un trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...reprezintă...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...arătând...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...exprimând...
Diagram... zkoumá...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...reprezentând...
Diagram... znázorňuje
Testo esplicativo del diagramma