Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
A figura contém...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A forma do diagrama demonstra que...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figura...representando...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figura...mostrando...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...examinando...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagrama...representando...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma