Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Testo esplicativo del diagramma