Esperanto | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
La bildo montras...
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figuro... reprezente...
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
Figuro... montrante...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
Diagramo... ekzamenante...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
Diagramo... prezente...
Testo esplicativo del diagramma