Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
تحتوي الصورةُ على...
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
الشكل... يمثل...
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
الشكل... يبيّن...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Testo esplicativo del diagramma