Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Testo esplicativo del diagramma