Russo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Графики изображают прямую на уровне...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
На рисунке мы можем увидеть...
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Форма графика показывает, что...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
Диаграмма... рассматривает...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
Диаграмма... изображает...
Testo esplicativo del diagramma