Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma