Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Testo esplicativo del diagramma