Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
تحتوي الصورةُ على...
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
الشكل... يمثل...
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
الشكل... يبيّن...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Testo esplicativo del diagramma