Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Testo esplicativo del diagramma