Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma