Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma