Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma