Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma