Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Το σχήμα... δείχνει...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma