Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Per descrivere un trend in un grafico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Per descrivere un trend in un grafico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
De afbeelding bevat ...
Per la descrizione di una figura
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Per esporre una previsione basata su un trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Testo esplicativo del diagramma
Το σχήμα... δείχνει...
Afbeelding ... toont ...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... onderzoekt ...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... beschrijft ...
Testo esplicativo del diagramma