Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma