Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
画像は・・・・を含んでいる。
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を表している。
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma