Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
L'image contient...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La forme du graphique démontre que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure...représentant...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
Figure...montrant...
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...examinant...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...indiquant...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma