Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
L'image contient...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma