Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Per descrivere un trend in un grafico
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Per descrivere un trend in un grafico
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Per la descrizione di una figura
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Per esporre una previsione basata su un trend
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Testo esplicativo del diagramma
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Testo esplicativo del diagramma