Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Tässä kuvassa näkyy...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Kaavio ... edustaa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
Kuva ... näyttää...
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... tarkastelee...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... esittää...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma