Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Per descrivere un trend in un grafico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Per descrivere un trend in un grafico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Per la descrizione di una figura
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Per esporre una previsione basata su un trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Testo esplicativo del diagramma
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Testo esplicativo del diagramma