Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
La bildo montras...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma