Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
La bildo montras...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figuro... reprezente...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figuro... montrante...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramo... ekzamenante...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagramo... prezente...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma