Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma