Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma