Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
De afbeelding bevat ...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
Afbeelding ... toont ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
Diagram ... onderzoekt ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
Diagram ... beschrijft ...
Testo esplicativo del diagramma