Greco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
Το σχήμα... δείχνει...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Testo esplicativo del diagramma