Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
画像は・・・・を含んでいる。
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
図・・・・は・・・・を表しています。
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
図・・・・は・・・・を表している。
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
図・・・・は・・・・を説明している。
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
図・・・・は・・・・を示している。
Testo esplicativo del diagramma