Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma