Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Per descrivere un trend in un grafico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Billedet indeholder...
تحتوي الصورةُ على...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafens facon demonstrerer at...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur... repræsenterer...
الشكل... يمثل...
Testo esplicativo del diagramma
Figur... viser...
الشكل... يبيّن...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... undersøger...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... skildrer...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Testo esplicativo del diagramma