Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
이 그림 속에는 ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

...를 나타내는 표
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
...을 보여주는 표
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
...을 관찰한 표
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
...을 보여주는 표
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma