Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma