Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma