Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
Diagram...bada...
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Testo esplicativo del diagramma