Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma