Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Testo esplicativo del diagramma